Děkujeme …

Všem, kteří nám fandí,

kteří sledují naši práci a dokáží se těšit s námi z každého nového domova pro některého z našich hafanů, kteří pomáhají dobrým slovem, které potěší a povzbudí, pytlem granulí, nebo sáčkem piškotů, přispějí na účet nebo přihodí v aukci, přijdou nás navštívit a vyvenčit naše hafany ...
... prostě děkujeme z celého srdce, že nám pomáháte pomáhat. Bez vás všech by to opravdu nešlo.

Šárce, Veronice, Táně, Katce, Markétě, Alici, Jitce, Lucce ...

Za podporu, za dočasky, obětavou pomoc s prací okolo Čtyřlístku a samozřejmě i za pomoc materiální ...

Andělům v bílých pláštích

Krmiva Janty

Fajn zvířátka

GD3D

Click and Feed

Dnes, 12. 7. 2018, nám opět nadace Clickandfeed dodala pravidelnou várku granulí, o kterou jste se zasloužili právě vy všichni svým " klikáním " na www.clickandfeed.cz.
Nadaci i vám spolek Čtyřlístek pro hafany a hlavně právě naši hafani, děkujeme.

Rybaspol s.r.o.

Nadace ČEZ