Stavíme první kotec

Stavba 1. záchytného kotce pro Čtyřlístek začala. Starší boudu zakoupila jedna členka spolku, ovšem stále nám chybí finance na materiál, abychom stavbu mohli dokončit. Můžete nám pomoci?
Každá vaše padesátikoruna pomůže. Anebo materiál na stavbu kotce, který vy už nepotřebujete a můžete nám ho věnovat.
Můžete nám pomoci i tím, že si zakoupíte nějakou hezkou věc v naši aukci – odkaz najdete ve spodní části stránek Čtyřlístku.
Za jakoukoliv vaši pomoc děkujeme, jedině díky vám můžeme i nadále pomáhat zvířatům v útulcích odejít domů a také zachraňovat zvířata v nouzi.