Děkujeme …

Všem, kteří nám fandí,

kteří sledují naši práci a dokáží se těšit s námi z každého nového domova pro některého z našich hafanů, kteří pomáhají dobrým slovem, které potěší a povzbudí, pytlem granulí, nebo sáčkem piškotů, přispějí na účet nebo přihodí v aukci, přijdou nás navštívit a vyvenčit naše hafany ...
... prostě děkujeme z celého srdce, že nám pomáháte pomáhat. Bez vás všech by to opravdu nešlo.

Šárce, Veronice, Katce, Markétě, Alici, Jitce, Lucce ...

Za podporu, za dočasky, obětavou pomoc s prací okolo Čtyřlístku a samozřejmě i za pomoc materiální ...

Andělům v bílých pláštích

VETERINA
MVDr. Jaromír Miklík

Krmiva Janty

Nadace ČEZ

Děkujeme Nadaci ČEZ - Podpora regionů, za poskytnutí finanční podpory pro realizaci zastřešení části výběhu našeho útulku.

Dynamic Pro s.r.o.

Super ZOO

prodejna Havířov Rotunda

GD3D

Rybaspol s.r.o.

KOVONA SYSTEM, a.s.

AUTOVIVA s.r.o.

PESWEB

Jooble

Beskisha